W lipcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne, zazwyczaj bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród
przedsiębiorstw prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej (spadek wartości wskaźnika w skali miesiąca o 13,4). Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez podmioty zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią (wzrost wartości wskaźnika o 7,3). Wśród tych jednostek oceny koniunktury były optymistyczne. Pozytywnie koniunkturę oceniły także jednostki prowadzące działalność usługową w zakresie informacji i komunikacji.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących procesów cenowych (wyniki w tablicy 2).