Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lutym korzystnie, podobnie jak w styczniu. Odnotowywany jest niewielki wzrost portfela zamówień i produkcji, przewidywania w tym zakresie są bardziej korzystne od prognoz formułowanych w styczniu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, odpowiednie prognozy wskazują na możliwość poprawy. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą ro-snąć nieznacznie, w tempie zbliżonym do oczekiwanego w styczniu br.