Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, przetwórstwo przemysłowe, handel detaliczny, zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa oraz handel hurtowy) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w październiku koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, choć gorsze od zgłaszanych przed miesiącem, formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Firmy z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę nieznacznie negatywnie, podobnie jak we wrześniu.