W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego oraz budownictwa, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.
Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 maja – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).