W kwietniu br. 1 koniunktura we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki oceniana jest najgorzej od początku prowadzenia badania. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowywane jest pogorszenie składowej „diagnostycznej” i „prognostycznej” we wszystkich obszarach. Spadki dla oczekiwań są głębsze.  Wyjątkiem są przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie pogorszenie oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ich podmiotu są podobne.

Do badania za kwiecień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 kwietnia – dołączono dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą. Zawiera on pytania dotyczące skali wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorstwa, zmiany poziomów zamówień składanych przez przedsiębiorstwo oraz składanych u niego, wpływ pandemii na dostępność pracowników, plany inwestycyjne, etc.