Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu bardziej optymistycznie niż w lipcu. Oceny dotyczące portfela zamówień i sytuacji finansowej są korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca produkcja rośnie wolniej niż w lipcu. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od zapowiadanego w lipcu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie.