Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień i prognozy w tym zakresie są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w maju. Bieżąca produkcja rośnie nieco szybciej niż w ubiegłym miesiącu, jej optymistyczne przewidywania są mniej korzystne od zgłaszanych w maju. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, jej korzystne prognozy są zbliżone do formułowanych w maju. Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia nieznacznie większy od zapowiadanego przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieco wolniej niż prognozowano w maju.