Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie mniej korzystnie niż przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną wolniej niż w październiku. Oceny dotyczące sytuacji finansowej są pozytywne, podobnie jak przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w październiku. Planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w listopadzie mniej negatywnie niż w październiku. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Diagnozy sytuacji finansowej są nieznacznie mniej niekorzystne od zgłaszanych w październiku. Utrzymują się pesymistyczne prognozy portfela zamówień i sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są bardziej niekorzystne od oczekiwań formułowanych przed miesiącem. Skala ograniczenia zatrudnienia może być większa od planowanej w październiku. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny robót budowlano-montażowych będą spadać nieco szybciej niż zapowiadano w ubiegłym miesiącu.