Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny dotyczące portfela zamówień i sytuacji finansowej są nieznacznie negatywne, a produkcji – pozytywne. Odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od formułowanych w lutym. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, w tempie zbliżonym do oczekiwanego w lutym.