Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku pozytywnie, podobnie jak we wrześniu. Bieżący portfel zamówień rośnie szybciej niż w ubiegłym miesiącu. Oceny bieżącej produkcji i jej prognozy są nieco mniej korzystne od sygnalizowanych we wrześniu. Oceny bieżące i przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy planują niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego we wrześniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.