Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel detaliczny, zakwaterowanie i gastronomia, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy oraz transport i gospodarka magazynowa) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w listopadzie koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Firmy z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę negatywnie, gorzej niż w październiku.