Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku optymistycznie, podobnie jak we wrześniu. Diagnozy portfela zamówień oraz sytuacji finansowej są korzystne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca produkcja rośnie nieco szybciej niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, ale mniejszy od zapowiadanego we wrześniu. Podobnie jak przed miesiącem przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą utrzymać się na dotychczasowym poziomie.