W sierpniu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę lepiej niż w lipcu. Największa poprawa nastąpiła w budownictwie. Tylko w zakwaterowaniu i gastronomii oraz przetwórstwie przemysłowym oceny spadły. W transporcie i gospodarce magazynowej oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz sytuację na rynku pracy (wyniki w Aneksie).