W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Najlepsze oceny w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, najgorsze – w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
W większości obszarów odnotowano poprawę ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”).
Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa, gdzie ocena bieżącej sytuacji jest podobna jak przed miesiącem oraz ocena przyszłej sytuacji się pogorszyła.
Do badania za lipiec br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lipca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie do Informacji).