Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają we wrześniu korzystnie, choć gorzej niż przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień rośnie wolniej niż w sierpniu. Pozytywne oceny bieżącej produkcji są nieco lepsze od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie. Odpowiednie prze-widywania są nieco mniej korzystne od prognoz formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia, choć nieznacznie mniejszy od przewidywanego w sierpniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieco szybciej niż zapowiadano przed miesiącem.