Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu optymistycznie, nieco lepiej niż przed miesiącem. Diagnozy dotyczące portfela zamówień i sytuacji finansowej są pozytywne, przy nieznacznie negatywnych opiniach w marcu. Produkcja rośnie szybciej niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są optymistyczne. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieznacznie większy od zapowiadanego w marcu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać.