W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę negatywnie. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. We wszystkich obszarach składowa „prognostyczna” poprawiła się lub jest podobna jak przed miesiącem.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).