Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy oraz detaliczny) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja, których oceny są zbliżone do sygnalizowanych w maju. Przedsiębiorstwa budowlane oceniają koniunkturę negatywnie, podobnie jak przed miesiącem.