W listopadzie br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki przedsiębiorcy oceniają koniunkturę negatywne. Największe pogorszenie ocen zanotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 5,7. Największą poprawę opinii zaobserwowano wśród podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii – wzrost wartości wskaźnika o 6,9 w porównaniu z październikiem br. Lepiej niż w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę także jednostki zajmujące się budownictwem i handlem detalicznym. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny przedsiębiorców są zbliżone do odpowiednich z października br.