Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa, handel detaliczny, zakwaterowanie i gastronomia, handel hurtowy) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w marcu ogólny klimat koniunktury korzystnie i lepiej niż przed miesiącem, najlepiej – należący do sekcji informacja i komunikacja. Przedsiębiorstwa budowlane oceniają koniunkturę negatywnie, ale lepiej niż przed miesiącem.