W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę lepiej niż w grudniu. Największa poprawa ocen nastąpiła
w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Jedynie w handlu hurtowym oceny spadły.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 stycznia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).