Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są pozytywne, ale gorsze od zgłaszanych w maju. Odpowiednie prognozy są również mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, przy utrzymujących się pozytywnych prognozach w tym zakresie. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieznacznie wolniej niż oczekiwano w maju.