W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są
przez prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są pozytywne. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 sierpnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).