W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego, najbardziej pozytywne – przez firmy z zakwaterowania i gastronomii.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).