Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu korzystnie, podobnie jak w czerwcu. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną wolniej niż przed miesiącem. Pozytywne prognozy portfela zamówień zbliżone są do formułowanych w czerwcu. Przewidywania dotyczące produkcji są nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, podobnie jak w czerwcu, a jej prognozy wskazują na możliwość dalszej poprawy. Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia nieco większy od zapowiadanego przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieznacznie, wolniej niż przewidywano w czerwcu