W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się budownictwem. Gorsze niż w grudniu ub. r. opinie odnośnie sytuacji gospodarczej formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej. Największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury zaobserwowano w sekcji informacja i komunikacja, o 15,8 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są pozytywne. Również przedsiębiorcy zajmujący się zakwaterowaniem i gastronomią wyrażają optymistyczne opinie i lepsze niż w ubiegłym miesiącu.