W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. Największy wzrost
ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny. Tylko w sekcji zakwaterowanie i gastronomia odnotowano spadek ocen w tym
zakresie.