Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ceny, handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2021 r.
10.11.2022 Archiwum Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.08.2023 Archiwum Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa dolnośląskiego (I-III 2015 r.)
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa dolnośląskiego (I-III 2015 r.)

Infrastruktura komunalna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2021 r.
15.12.2022 Archiwum Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023 r.
31.08.2023 Archiwum Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023 r.
2 Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne aglomeracji wałbrzyskiej w 2019 r.
15.01.2021
3 Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne aglomeracji jeleniogórskiej w 2019 r.
13.01.2021
4 Informacja sygnalna Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r.
09.12.2020 Archiwum Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r.
5 Link POWIATY - Interaktywny raport - CZERWIEC 2020 r.
28.07.2020 Archiwum POWIATY - Interaktywny raport - CZERWIEC 2020 r.
6 Notatka informacyjna Wybrane dane o podregionach i powiatach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
Stan w dniu 30 kwietnia

24.05.2018 Archiwum Wybrane dane o podregionach i powiatach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
Stan w dniu 30 kwietnia

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność sceniczna i wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Działalność sceniczna i wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie dolnośląskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
2 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie dolnośląskim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
3 Informacja sygnalna Procesy demograficzne w województwie dolnośląskim w latach 2010-2019 oraz w perspektywie do 2040 r.
18.12.2020 Archiwum Procesy demograficzne w województwie dolnośląskim w latach 2010-2019 oraz w perspektywie do 2040 r.
4 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna w województwie dolnośląskim w 2019 r.
30.04.2020
5 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.
30.05.2018 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.
6 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa dolnośląskiego
22.09.2015

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2022 r.
29.06.2023 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2022 r.
2 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2019-2021
16.12.2022 Archiwum Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2019-2021

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2021 r.
30.11.2022 Archiwum Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2021 r.
30.03.2023 Archiwum Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2021 r.
2 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2022 r.
15.02.2023 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2022 r.
3 Informacja sygnalna Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2021 r.
29.11.2022 Archiwum Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2023 r.
29.06.2023 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2023 r.
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2022 r.
27.04.2023 Archiwum Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie dolnośląskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
4 Informacja sygnalna Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2019 r.
30.11.2020
5 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w 2016 r.
30.08.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w 2016 r.
6 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.
17.08.2018 Archiwum Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.
7 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie dolnośląskim w 2016 r.
28.02.2018 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2022 r.
13.07.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rolnictwo w Euroregionie Nysa w 2020 r.
01.08.2023
2 Informacja sygnalna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w grudniu 2022 r. Pogłowie bydła i świń – stan w dniu 1 grudnia
27.02.2023 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w grudniu 2022 r. Pogłowie bydła i świń – stan w dniu 1 grudnia
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie dolnośląskim
02.09.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie dolnośląskim
01.10.2021
5 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie dolnośląskim w 2019 r.
31.07.2020
6 Informacja sygnalna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie dolnośląskim w 2017 r.
28.12.2017
7 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.
11.12.2017 Archiwum Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Turystyka w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.07.2023 Archiwum Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Osoby z niepełnosprawnością w województwie dolnośląskim
02.12.2022 Archiwum Osoby z niepełnosprawnością w województwie dolnośląskim
3 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2021 r.
28.10.2022 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2021 r.
4 Informacja sygnalna Bezrobocie na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w 2012 r.
27.01.2014

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2022 r.
05.06.2023 Archiwum Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2021 r.
28.11.2022 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2021 r.
Do góry