W województwie dolnośląskim w 2019 r. w relacji do 2018 r. odnotowano wzrost obszaru użytków rolnych, zwiększenie powierzchni zasiewów, zbiorów oraz plonowania zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi. Zwiększyła się populacja bydła przy jednoczesnym spadku pogłowia świń. Na rynku rolnym ceny ziemniaków zarówno w skupie, jak i na targowiskach były wyższe. Rolnicy uzyskiwali niższe ceny skupu pszenicy oraz żywca wołowego.