W województwie dolnośląskim do pracy dojeżdżało 392,1 tys. pracowników, co stanowiło 7,6% ogółu dojeżdżających w kraju. Wyjeżdżających poza granice województwa było 38,2 tys., co stanowiło 9,7% ogółu dojeżdżających w województwie. W zbiorowości dojeżdżających do pracy w województwie dominowali mężczyźni, stanowiąc 53,4% ogółu dojeżdżających (209,3 tys. osób).