Dojazdy do pracy są bardzo ważnym zagadnieniem analiz lokalnych rynków pracy, w tym szczególnie analiz z zakresu mobilności przestrzennej osób zatrudnionych, przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, a także analiz dotyczących powiązań między gminami.

***

W województwie dolnośląskim w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 260,4 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 8,0% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 237,3 tys., tj. 7,6%). Przyjeżdżających do pracy było tu więcej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 1,27 i należał do najwyższych w Polsce.