W województwie dolnośląskim odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły w latach 2020-2022 innowacje stanowił 33,8% wśród przedsiębiorstw przemysłowych oraz 41,4% wśród usługowych. Nakłady finansowe na działalność innowacyjną w przemyśle poniosło 21,4% dolnośląskich przedsiębiorstw, a w sektorze usługowym – 18,2% (20,2% i 13,0% przeciętnie w kraju). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2022 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 2568 mln zł (o ok. 49% więcej niż w 2021 r.), a w przedsiębiorstwach usługowych – 1770 mln zł (o ok 14% mniej niż w 2021 r.). Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w  przychodach ogółem wyniósł 6,6% w  przedsiębiorstwach przemysłowych, a w usługowych – 4,7%. (wobec odpowiednio 6,9% i 2,7% przeciętnie w kraju).