W województwie dolnośląskim aktywność innowacyjną w latach 2016-2018 wykazało 22,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 26,3% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w przedsiębiorstwach przemysłowych w badanym okresie wyniosły 1219,6 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 488,5 mln zł.

Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach ogółem wyniósł 7,2% w przedsiębiorstwach przemysłowych, a w usługowych – 3,5%.