Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. budynki inwentarskie z kurnikami skupiały 6,2% stanowisk dla kur niosek w kraju. W porównaniu do PSR 2010 odnotowano wzrost zużycia nawozów mineralnych oraz wapniowych przy znacznym ograniczeniu zużycia nawozów naturalnych.