W 2019 r. kontynuowana była korzystna tendencja wzrostu aktywności ekonomicznej mieszkańców Dolnego Śląska. Liczba aktywnych zawodowo wzrosła o 17 tys. osób, czyli o 1,3%. Do tego doszły zmiany struktury demograficznej ludności i w efekcie liczba biernych zawodowo zmalała o 31 tys. osób (o 3,1%). Dobra sytuacja na rynku pracy skłaniała biernych zawodowo do podejmowania pracy.