Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.