Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ceny, handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.10.2023 Archiwum Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.08.2023 Archiwum Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie dolnośląskim
27.11.2023 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie dolnośląskim

Infrastruktura komunalna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2022 r.
14.12.2023 Archiwum Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2024 r.
30.04.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2024 r.
2 Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne aglomeracji wałbrzyskiej w 2019 r.
15.01.2021
3 Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne aglomeracji jeleniogórskiej w 2019 r.
13.01.2021
4 Informacja sygnalna Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r.
09.12.2020 Archiwum Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r.
5 Link POWIATY - Interaktywny raport - CZERWIEC 2020 r.
28.07.2020 Archiwum POWIATY - Interaktywny raport - CZERWIEC 2020 r.
6 Notatka informacyjna Wybrane dane o podregionach i powiatach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
Stan w dniu 30 kwietnia

24.05.2018 Archiwum Wybrane dane o podregionach i powiatach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
Stan w dniu 30 kwietnia

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność sceniczna i wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Działalność sceniczna i wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie dolnośląskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
2 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie dolnośląskim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
3 Informacja sygnalna Procesy demograficzne w województwie dolnośląskim w latach 2010-2019 oraz w perspektywie do 2040 r.
18.12.2020 Archiwum Procesy demograficzne w województwie dolnośląskim w latach 2010-2019 oraz w perspektywie do 2040 r.
4 Informacja sygnalna Sytuacja demograficzna w województwie dolnośląskim w 2019 r.
30.04.2020
5 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.
30.05.2018 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.
6 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa dolnośląskiego
22.09.2015

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022
14.12.2023 Archiwum Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022
2 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2022 r.
29.06.2023 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2022 r.
17.11.2023 Archiwum Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2022 r.
28.03.2024 Archiwum Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2023 r.
15.02.2024 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2023 r.
3 Informacja sygnalna Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2021 r.
29.11.2022 Archiwum Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2023 r.
30.04.2024 Archiwum Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w czwartym kwartale 2023 r.
28.03.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w czwartym kwartale 2023 r.
3 Informacja sygnalna Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w październiku 2022 r. na podstawie reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów
26.03.2024 Archiwum Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w październiku 2022 r. na podstawie reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów
4 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników NSP 2021
18.03.2024 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w świetle wyników NSP 2021
5 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie dolnośląskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
6 Informacja sygnalna Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2019 r.
30.11.2020
7 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.
17.08.2018 Archiwum Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2022 r.
13.07.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w grudniu 2023 r.
27.02.2024 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w grudniu 2023 r.
2 Informacja sygnalna Rolnictwo w Euroregionie Nysa w 2020 r.
01.08.2023
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie dolnośląskim
02.09.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie dolnośląskim
01.10.2021
5 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie dolnośląskim w 2019 r.
31.07.2020
6 Informacja sygnalna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie dolnośląskim w 2017 r.
28.12.2017
7 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.
11.12.2017 Archiwum Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Turystyka w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Osoby niepełnosprawne w województwie dolnośląskim w 2022 r.
04.12.2023 Archiwum Osoby niepełnosprawne w województwie dolnośląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2022 r.
30.10.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Bezrobocie na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w 2012 r.
27.01.2014

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2022 r.
28.11.2023 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2022 r.
31.07.2023 Archiwum Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2022 r.
05.06.2023 Archiwum Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2022 r.
Do góry