Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ceny, handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2018 r.
15.10.2019

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim w 2018 r.
30.08.2019

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa dolnośląskiego (I-III 2015 r.)
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa dolnośląskiego (I-III 2015 r.)

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Link POWIATY - Interaktywny raport - SIERPIEŃ 2019 r.
30.09.2019 Archiwum POWIATY - Interaktywny raport - SIERPIEŃ 2019 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.
30.09.2019 Archiwum Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.
3 Notatka informacyjna Wybrane dane o podregionach i powiatach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
Stan w dniu 30 kwietnia

24.05.2018 Archiwum Wybrane dane o podregionach i powiatach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
Stan w dniu 30 kwietnia

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.
30.05.2018 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.
2 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa dolnośląskiego
22.09.2015

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
28.06.2019 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2018 r.
2 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016
27.12.2017

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2017 r.
29.03.2019 Archiwum Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2017 r.
2 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2018 r.
15.02.2019 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2018 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2019 r.
30.09.2019 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2019 r.
2 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w 2016 r.
30.08.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w 2016 r.
3 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2018 r.
30.04.2019 Archiwum Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2018 r.
4 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.
17.08.2018 Archiwum Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.
5 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie dolnośląskim w 2016 r.
28.02.2018 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2018 r.
15.07.2019 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w czerwcu 2019 r.
30.09.2019 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w czerwcu 2019 r.
2 Informacja sygnalna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie dolnośląskim w 2017 r.
28.12.2017
3 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.
11.12.2017 Archiwum Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r.
20.05.2019 Archiwum Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2018 r.
30.07.2019
2 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2017 r.
23.10.2018 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2017 r.
3 Informacja sygnalna Bezrobocie na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w 2012 r.
27.01.2014
Do góry