Krótka informacja zawierająca podstawowe dane charakteryzujące sytuację demograficzną w województwie dolnośląskim w 2019 r., tj. liczbę ludności według stanu w dniu 31 grudnia, liczbę urodzeń, zgonów, przyrost naturalny oraz saldo migracji odnotowane w ciągu roku, a także dynamikę ww. wartości w porównaniu do lat poprzednich.