Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja w województwie dolnośląskim liczyła 2904,9 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza o 10,3 tys. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie województwa zlokalizowanych było 1260,4 tys. mieszkań, tj. o 17,3% więcej w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.