Wybrane informacje porównawcze pochodzące ze spisów rolnych przeprowadzonych w 2020 r. w Polsce, Czechach i Niemczech.

W 2020 r. na obszarze Euroregionu Nysa funkcjonowały 11303 gospodarstwa rolne, z czego w części polskiej 9040, w części czeskiej 1103, a w niemieckiej 1160.  Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosiła w części polskiej 15,22 ha, w części czeskiej 88,04 ha, a w części niemieckiej 159,01 ha.