Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.