Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie nieco mniej korzystnie niż przed miesiącem. Diagnozy portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, ale gorsze od zgłaszanych w październiku. W najbliższych miesiącach portfel zamówień i produkcja mogą nie zmieniać się. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, jej prognozy są korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych w październiku. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.