Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień i produkcja są nieznacznie ograniczane. Odpowiednie przewidywania są bardziej optymistyczne niż w lipcu. Oceny dotyczące sytuacji finansowej są negatywne, gorsze niż przed miesiącem, jednak prognozy są korzystne, podobnie jak w lipcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nie zmienić się.