Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, zakwaterowanie i gastronomia, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy oraz detaliczny) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w sierpniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem, formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Firmy z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę mniej negatywnie niż w lipcu.