W październiku br. w większości badanych obszarów gospodarki przedsiębiorcy oceniają koniunkturę niekorzystnie. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez podmioty prowadzące działalność w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 3,9). Największą poprawę opinii zanotowano wśród przedsiębiorców z sekcji informacja i komunikacja – wzrost wartości tego wskaźnika o 4,6 w porównaniu z wrześniem br. W przetwórstwie przemysłowym oraz budownictwie wartość tego wskaźnika jest zbliżona do odpowiedniej z poprzedniego miesiąca. Jedynie podmioty zajmujące się transportem i gospodarką magazynową formułują pozytywne oceny koniunktury, po negatywnych we wrześniu br.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących procesów cenowych (wyniki w tablicy 2).