We wrześniu br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym. Największe pogorszenie ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez podmioty prowadzące działalność w informacji i komunikacji (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu  koniunktury w skali miesiąca o 9,5). W przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz handlu hurtowym wartość tego wskaźnika jest zbliżona do odpowiedniej z sierpnia br.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących rynku pracy (wyniki w tablicy 2).