W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lipcu br. Największy wzrost
ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji budownictwo, największy spadek – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Do badania za sierpień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 sierpnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie)