W maju br. pozytywną opinię na temat koniunktury gospodarczej wyrażają jedynie podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, a także informacja i komunikacja. W przypadku pierwszej z nich odnotowano spadek wartość wskaźnika ogólnego klimatu o 5,5, a dla drugiej największy wzrost w tym miesiącu (o 6,4) w porównaniu z kwietniem br. W przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu detalicznym wartości tego wskaźnika są zbliżone do odpowiednich z poprzedniego miesiąca. Mimo utrzymanych negatywnych ocen, poprawa nastrojów związanych z sytuacją w gospodarce jest widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki z sekcji budownictwo - wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 5,1 w porównaniu z kwietniem br. W handlu hurtowym, a także transporcie i gospodarce magazynowej koniunktura gospodarcza oceniana jest gorzej niż przed miesiącem. W przypadku drugiego z tych obszarów odnotowano największy spadek wartość wskaźnika ogólnego klimatu (o 7,4) w porównaniu z kwietniem br.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji (wyniki w tablicy 2).