W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu br. oceniają koniunkturę mniej negatywnie niż w listopadzie br. Największa poprawa ocen nastąpiła w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Tylko w sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa oceny są podobne jak przed miesiącem. We wszystkich obszarach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów.

Do badania za grudzień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 grudnia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).