Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, zakwaterowanie i gastronomia, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy oraz detaliczny) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w lipcu koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja, których oceny są zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu. Firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę gorzej niż przed miesiącem. Opinie przedsiębiorstw budowlanych są podobnie jak w czerwcu negatywne.